Här finns vanliga frågor om Heliomotion

Svar till vanliga frågor är listade nedan. Vänligen kontakta oss om du inte hittar din fråga här eller behöver mer utförliga svar.

Frågor om Solföljaren

Solföljaren har en integrerad GPS-modul som ger tid, datum, latitud och longitud. Med denna information beräknar solföljaren var solen befinner sig för att kunna följa den.

Genom att följa solen ökar produktionen med 25-60% per år, jämfört med en stationär panel som är riktad mot söder med ideal höjdvinkel. Energiökningen är beroende av latituden där anläggningen befinner sig, från +25% vid ekvatorn, till +40% i Tyskland och +50% i Skandinavien. Produktionsökningen från att följa solen är som minst vid midvinter och som mest vid midsommar. Den extra energin från att följa solen kommer in på morgon och eftermiddag, vilket bättre matchar elkonsumtionen för bostadshus relativt med takpanelers produktion.

Solföljaren drivs med 24 VDC som tas antingen via en bifogad 24 VDC transformator eller genom att anläggningen i batterikopplade system ansluts till dessa batterin. Den tillåtna spänningen kan variera mellan 10-29 VDC. Medelströmförbrukningen är 0.4 watt (1.2 kWh/år).

Den största anläggningen PV-6 är gjord för att motstå vindar på uppåt 30 m/s (67 mph). Om vinden förväntas överstiga detta bör panelerna läggas horisontellt för att minska vindlasten tills stormen passerat. Detta för att minska slitage. Anläggningar i fält har klarat vindbyar på uppåt 42 m/s, men vi rekommenderar inte installationer där vindstyrkor bortom 30 m/s är vanligt förekommande.

Snö faller vanligen av panelerna när de står i en brant vinkel i morgon och eftermiddagsläge. Blöt snö kommer dock bygga upp lager på panelerna som tillslut hindrar anläggningen från att kunna röra sig pågrund av tyngden. Likaså kan anläggningen stoppas upp om snöhöjden i dess bana överstiger 0.6 meter. När anläggningen känner av att den inte kan förflytta sig så lägger den sig i pausläge i tre timmar innan den försöker igen. Vår rekommendation är att antingen hålla snön borta runt anläggningen eller att stänga av solföljaren under långa snöperioder.

I torra regioner kan panelerna behöva rengöras för att hålla borta uppbyggnad av damm och sand. I regioner med regn så är panelerna vanligen självrengörande och behöver ingen manuell rengöring.

Solföljaren är konstruerad för att fungera utan omkonfiguration. För serviceändamål kan verktyget Heliocom användas för att kommunicera med solföljaren. Starta verktyget på en Windows laptop och anslut den till USB-terminalen på solföljarens kretskort med hjälp av en USB-kabel (Typ-A Hane till Type-A Hane). En beskrivning av verktyget finns tillgänglig här.

Frågor om Solkraftverket

Heliomotion solföljaren är konstruerad i syfte att klara sig lika länge som solpanelerna den bär upp, vilket vanligen är 25-40 år. Det finns inte några delar som uttryckligen behöver service efter någon tidsperiod, men i utsatta lägen kan vissa delar behöva bytas om slitage uppkommer. Gratis reservdelar ges normalt under 5 år. Garantivillkoren kan läsas på sista sidan av manualen.

En anläggning kan placeras upp till 100 meter bort från huset dit den är ansluten. Kabelarean kan justeras för att hålla överföringsförlusterna låga. Vi använder vanligen 2.5mm2 ledare för avstånd upp till 40 meter och 6mm2 för avstånd upp till 100 meter.

Vanligen rekommenderar vi nätbundna system när nätström finns tillgänglig. Det medför lägst kostnad och 100% utnyttjande av en producerade solenergin. Överskottsenergi säljs ut på elnätet.

Batterisystem används i första hand när nätström inte finns att tillgå. De kan även användas för att få backupström vid strömavbrott eller för att öka den mängd solenergi som används inom byggnaden. Notera att vanliga batterisystem inte säljer ut överskotts el utan kastar bort den när batterina är fulla. Ett sådant batterisystem bör därför kombineras med dagliga laster, såsom värmepump eller elbil, som ser till att batterina inte förblir fulla.

Då batterier är kostsamma är lagringskapaciteten en viktig fråga. Vi rekommenderar LiFePO4 litiumbatterin som standard pågrund av deras många fördelar jämfört med blybatterin. Utöver flera andra fördelar tillåter dessa batterin 100% utnyttjande av kapaciteten utan att skada batteriet, av vilken anledning man vanligen likställer 1 kWh LiFePO4 med 2 kWh GEL blybatteri.

För stugor utan tillgång till fast elnät rekommenderar vi minst 2.5 kWh LiFePO4 batterikapacitet (2st 12.8V x 100Ah batterin). Det innebär att med fulladdade batterin kan du även utan sol exempelvis förbruka upp till 2500 watt i 1 timme eller 1000 watt i 2.5 timmar innan kapaciteten är förbrukad. Större behov kombineras vanligen med en större anläggning och en större batteribank. Vanligen rekommenderar vi 2.5 kWh för PV-2/3M, 5 kWh för PV-4M och 10 kWh för PV-6M som minimum.

Vi rekommenderar LiFePO4 batterin. De är extremt hållbara och kan lagra 5 gånger mer energi under sin livslängd än premium blybatterin av GEL typ. Deras förmåga att utnyttja 100% av den lagrade energin medför att 1 kWh LiFePO4 är kapacitetsmässigt jämförbart med 2 kWh blybatterin. Utöver dessa fördelar gentemot GEL så väger LiFePO4 60% mindre per kWh, har 50% mindre volum, betydligt högre verkningsgrad samt långsammare självurladdning.

Mikroinverterarna saknar fläktar och är ljudlösa. Solstationerna för batterisystem har progressiva fläktar som ökar med belastningen. De bör därför placeras någonstans där fläktarna inte stör, såsom i ett garage.

Solföljaren är i princip ljudlös. Den kan på nära håll höras som en avlägsen cicada med ungefär sju minuters mellanrum när solföljaren uppdaterar sin position.

Ja. Dock har vi övergått till att i första hand fokusera på elektriska anläggningar, då efterfrågan varit betydligt större. Men om det efterfrågas kan vi även tillhandahålla termiska system under modellbeteckningarna TC-1000 och TC-2000 (TC för termisk kollektor).

Se produktsidan för en beskrivning över paketen. När du beställer en Heliomotion kan du ange vad dit paket ska innehålla. Vi tillverkar anläggningar för både nätbundna och batteribundna system i olika storlekar. Paketen kan vara med eller utan paneler och inverterare.

Vi rekommenderar fritt stående markinstallationer, för att underlätta installation och service. Vi avråder från takinstallationer, speciellt på lutande tak.

Med ett nätbundet system så avbryts produktionen tills strömmen kommer tillbaka och inverterarna får en sinusvåg att arbeta mot. Ett batterisystem arbetar oberoende av elnätet och kommer fortsätta producera även vid strömavbrott.

En batteribunden solstation upprättar sitt eget elnät som är skilt från det regionala elnätet. För att använda denna ström behöver en elektriker koppla strömmen antingen till nya eluttag eller till befintliga uttag via husets proppskåp.

Notera att 1-fas strömmen som en solstation genererar inte kan kombineras med faser från det regionala elnätet för att driva 3-fas laster då de inte är synkroniserade. För att driva 3-fas laster från batterin behövs 3 st solstationer som tillsammans ger en synkroniserad 3-fas.

LiFePO4 batterin är extremt hållbara och har en designlivslängd på 20 år. Varje laddning/urladdningscykel minskar maxkapaciteten på ett batteri, mer så desto djupare cykeln är. Efter 2000 cykler som är 100% djupa, 3000 cykler 75% djupa, eller 5000 cykler som är 50% djupa, så har ett LiFePO4 batteri tappat 20% av maxkapaciteten, vilket kallas en servicelivslängd.

När kapaciteten fallit bortom vad du accepterar är det dags att byta batterina, vanligen efter två servicelivslängder har förbrukats. Så om medelcykeln per dag är 75% djup så kan batteriet anses vara förbrukat efter 6000 cykler eller 16.4 år.